Doprovodná vozidla

Řidiči doprovodných vozidel jsou řidiči s odpovídajícími zkušenostmi a kvalifikací a bezpečně zajistí přepravu Vašeho nadrozměrného nákladu z jednoho místa na druhé. V případě neočekávaných událostí dokážou pružně reagovat na vzniklou situaci tak, aby přeprava nemusela být přerušena a bylo možno pokračovat v jízdě.

Všechna doprovodná vozidla mají odpovídající vybavení a nacházejí se v perfektním technickém stavu.   

Vybavení doprovodného vozidla (odpovídá výbavě BF2):

  • výstražná oranžová světla (majáky)
  • LED nápisy STOP
  • CB rádio
  • mobilní telefon
  • stavěcí terč (pro denní i noční použití)
  • reflexní oděvy