Trasování, Povolení, Legislativa

Potřebujete naplánovat trasu nebo vyřídit povolení pro nadrozměrnou přepravu? Naši dispečeři Vám poradí a naplánují nejvhodnější trasu. Také za Vás zajistí vyřízení povolení pro nadrozměrnou přepravu na příslušném odboru Ministerstva dopravy. V případě potřeby zajistí doprovod Policie ČR, případně spolupráci s dopravními podniky měst a dalšími zákonem předepsanými orgány.

Potřebujete odvézt Váš náklad do zahraničí? Pomůžeme Vám získat povolení pro přepravu nákladu na území Slovenska, Německa, Polska nebo jiného evropského státu.

Samozřejmostí je komunikace našich dispečerů v několika světových jazycích, mj. polština, němčina, angličtina.